fbpx

Stress, muskulære spenninger og øresus

COVID-19 situasjonen

Nå som sommeren er over og samfunnet gradvis er gjenåpnet, er ikke ting fremdeles helt som før. Spesielt etter nedstengningen av samfunnet i mars har vi fått henvendelser fra nye og gamle pasienter som forteller at de enten har fått øresus eller fått forverret sin eksisterende sus/lyd.

Dette kan det være flere grunner til ettersom det kan være flere årsaker til tinnitus (se: /arsaker-til-tinnitus/). Men det som oftest går igjen blant personer med tinnitus (de vi behandler), er at økt stress fører til økt lyd. Kanskje ikke så rart i og med at nedstengningen har ført til flere tusen permitterte og sjonglering med hjemmekontor/hjemmebarnehage -eller skole.

Sammenhengen mellom stress og nervesystemet

Vårt autonome nervesystem kan deles inn i sympatisk (gasspedal) og parasympatisk (brems), og ved økt stress øker aktiviteten i det sympatiske nervesystemet. Stress er en betegnelse på flere fysiologiske, emosjonelle og kroppslige reaksjoner på ytre stimuli som har til hensikt å endre atferd mot et mål eller en trussel. Stress er dermed en viktig og god mekanisme sett i evolusjonsperspektiv (fight or flight responsen), men også i dagens samfunn når en er i situasjoner/mål som krever høyt tempo. Stress er derfor en god mekanisme gitt at man klarer og ”skru det av” når målet/trusselen er over.  Men dette er krevende og kan derfor ofte utvikle seg til å bli en langvarig stressplage.

Stress og muskulære spenninger

Ikke ukjent er det at stress fører til økt spenningsnivå i muskulaturen. Spesielt i den muskulaturen vi utreder i undersøkelsen, nemlig nakke, kjeve -og halsmuskulatur. De som har øresus som følge av muskulære spenninger i følgende regioner, er de jeg behandler som fysioterapeut på Høvikklinikken. Ved en utføre en grundig isometrisk testing av disse musklene oppdager vi om dette kan ha sammenheng med øresusen.

Hva kan du selv gjøre for å bedre din øresus?

Vi har et tidligere blogginnlegg hvor vi går inn på noen generelle tips mot tinnitus (se: https://www.hovikhorsel.no/fem-tips-til-deg-med-oresus/). Følgende tips kan alltid være en bra start for å se om plagene bedrer seg.

Videre kan det være lurt og ikke ha det ”helt” stille hjemme, ettersom det gjør det enklere å høre etter lyden. Ha gjerne en radio, musikk, tv eller lignende på i bakgrunnen som kan fungere som «maskering».

Trening og fysisk aktivitet kan også gjøre plagen mildere. Spesielt nå som våre ”vanlige” vaner har blitt litt snudd på hodet og vi får ikke samme dynamikk og variasjon i løpet av arbeidsdagen som før. Sett av tid til egentrening som gjerne implementerer nakkemuskulatur. Dette regulerer aktiviteten i det sympatiske nervesystemet. Enkelt forklart ved at vi slapper bedre av etter treningsøkten og stimulerer til aktivitet i det parasympatiske nervesystemet. Videre har det vist seg at trening, både kondisjon og styrketrening, kan hjelpe med psykiske lidelser som angst, fra mild til moderat depresjon. Dette fordi trening er med på å økte opptaket av stoffet trypofan som bidrar til dannelsen av ”lykkehormonet” serotonin.

I disse dager er det også verdt å nevne viktigheten av å variere sittestillingen i løpet av arbeidsdagen. Kroppen er i utgangspunktet laget for å være bevegelse. Nå som mange ikke lengre har ”minikaffe” med kollager og arbeidsstillingen har blitt mer monoton, vil det å variere sittestilling være lurt for å avlaste forskjellige strukturer i rygg, skuldre og nakke.

Lytt til rådene du får og oppsøk hjelp om øresusen ikke forsvinner

Det er flere ting som kan spille inn ved tinnitus. Ofte er det komplekst og sammensatt med en rekke faktorer. Men det betyr ikke at det ikke er ting man kan gjøre for å bedre hverdagen. Ofte kan det være lurt å ta ting trinnvis og ikke bite over alt med en gang. Prøv først med det du kan gjøre selv. Om øresusen forblir uendret anbefaler vi at du oppsøker hjelp.

Martin Befring

Fysioterapeut

Martin@hovikklinikken.no

Våre spesialister står klare til å hjelpe deg.

Ring oss på 67 53 20 51 eller benytt online timebestilling.