fbpx

Diagnostisk ultralyd

Ved en ultralydundersøkelse benyttes en probe til å sende og motta høyfrekvente lydbølger i vevet, og ved hjelp av signalene som returneres danner ultralydapparatet et bilde av strukturene som befinner seg under proben.

For mange av lidelsene i muskel- og skjelettapparatet er en grundig sykehistorie, en god klinisk undersøkelse og en ultralydundersøkelse tilstrekkelig for å stille diagnosen. I andre tilfeller er ultralyd en komplementerende undersøkelsesmodalitet til røntgen, CT og/eller MR. Fordelene med en ultralydundersøkelse er at den utføres direkte på klinikken og funnene sammenstilles da med den kliniske undersøkelsen som er gjort like i forkant. Ultralyd gir også mulighet for dynamisk undersøkelse, slik at man kan se hvordan de ulike strukturene beveges i forhold til hverandre. I motsetning til røntgen og CT medfører ikke ultralydundersøkelse stråling eller andre bivirkninger.

Lydbølgene som benyttes trenger ikke gjennom bein, og skader i beinvev og inne i ledd vurderes derfor bedre med andre typer billeddiagnostikk. Ved behov for ytterligere billeddiagnostikk kan flere av terapeutene ved Høvikklinikken bistå med henvisning til dette.

Når den affiserte strukturen er identifisert kan ultralyd benyttes som et verktøy for å sikre at behandlingen rettes direkte mot det skadde område, og vil således kunne øke behandlingseffekten.

Hva brukes ultralyd til?

  • Evaluere skader i muskulatur, sener, ligamenter og slimposer.
  • Evaluere endringer i blodkar/nervestrukturer og ved inflammasjon i ledd ser man ofte hevelse rundt leddet under en ultralydundersøkelse.
  • Veilede intervensjoner som injeksjonsbehandling, trykkbølgebehandling og nålebehandling.
Ultralyd baerum

Bestill time

Våre spesialister står klare til å hjelpe deg.
Ring oss på 67532051 eller benytt online timebestilling.