fbpx

Informasjon om smittevern hos Høvikklinikken

Smittevern på klinikken

  • Alle terapeuter følger retningslinjer og råd fra FHI
  • Alle besøkende skal følge retninjgslinjer og råd fra FHI
  • Håndsprit er plassert ved inngangspartiet og resepsjonen. Det anbefales også å benytte kundetoalettet til håndvask.
  • Besøkende som IKKE skal trene eller til behandling må registrere seg i resepsjonen
  • Terapeutene skal mellom hver pasient utføre god håndvask, samt desinfisere behandlingsbenk og eventuelt utstyr
  • Alle terapeuter bruker munnbind
  • Alle besøkende skal bruke munnbind

Oppdatert: 16.12.2021