fbpx

«Denne mastergraden gjør meg enda bedre rustet til å møte pasientene jeg behandler i dag»

Idrettsfysioterapi er en masterutdannelse for fysioterapeuter på Norges Idrettshøgskole, som foregår over to år. Gjennom de to årene skal man gjennom ulike fag rettet til idrettsfysioterapi og forskningsfaget. Det siste året skal masteroppgaven skrives, samt tre måneder med spesialiseringspraksis. Utdannelsen gir en bredere kompetanse innenfor fysioterapifaget og omfatter spesielt kunnskap om spesifikke og generelle prinsipper om behandling og forebygging av både belastningsskader og akutte skader.

Nyttig kompetanse for den generelle befolkningen

Gjennom en grundig undersøkelse av spesifikke skader eller andre kroppslige plager/smerter, tilrettelegges behandlingen etter pasientens eller utøverens behov. Trening og aktivitet er sentrale tiltak i idrettsfysioterapi når det kommer til behandling, forebygging og rehabilitering. Naturlig er idrettsfysioterapi knyttet til toppidrett og breddeidrett, men i større grad jobber idrettsfysioterapeut i klinikk med den generelle befolkningen, som ofte har tilsvarende skader og de samme behandlingsprinsippene blir brukt på pasienten som på utøveren.

Gjorde egen studie om beinmineraltetthet

Sandra har skrevet masteroppgave om beinmineraltetthet. Beinmineraltetthet kan forstås som benmasse. Har du lav beinmineraltetthet så er du i risiko for osteoporose (beinskjørhet). Med et års forskning om beinmineraltetthet har det gitt henne større kunnskap om skjeletthelsen og hvordan man med trening og næring kan forebygge beinskjørhet og øke benmineraltettheten.

Her kan du lese mer om masterstudiet i Idrettsfysioterapi