fbpx

Hvordan fungerer et tverrfaglig samarbeid?

Tverrfaglig samarbeid betyr at flere yrkesgrupper jobber sammen for å ivareta pasientens helse som en helhet. På Høvikklinikken vil dette samarbeidet bestå av kiropraktor, fysioterapeut, manuellterapeut og audiograf.

Grunnen til at man ønsker et tverrfaglig samarbeid er at forskjellige profesjoner har ekspertise innen forskjellige områder. Noen behandlere har også erfaring, interesseområder og sertifiseringer innen ulike fagfelt.

Man kan bruke en vanlig akutt smerte i korsryggen som et eksempel på hvordan tverrfaglig samarbeid innen helseprofesjoner kan brukes. En kiropraktor vil sjekke sykehistorie, undersøke og sette en diagnose. Når diagnosen er satt vil kiropraktoren bruke manipulasjonsteknikker for å skape normal funksjon i leddene hvor problemet sitter og på denne måten skape mindre smerte og økt funksjon. En manuellterapeut som er dyktig på bløtvevsteknikker kan deretter ta over behandlingen. Bløtvevsteknikker blir da brukt for å minimere spasmer og ubehag i muskulaturen rundt området som har vært irritert. Etter dette kan pasienten bli sendt inn til fysioterapeuten, hvor det vil bli satt i gang trening og øvelser tilrettelagt for pasientens plager. Øvelser er viktig for å minimere tilbakefall og vedvarende problemer i området.

Behandling av øresus (tinnitusbehandling) er også et godt eksempel på hvordan et tverrfaglig samarbeid fungerer. Tinnitusbehandling krever først en audiologisk utredning av pasienten utført av en audiograf. På denne måten kan man kartlegge øresusen og tilpasse et nevromuskulært treningsprogram med hjelp fra fysioterapeut/manuellterapeut.

SE OGSÅ: Hvordan behandles øresus?

Det er ikke alle pasienter som trenger et tverrfaglig samarbeid når det kommer til sine plager. Mange pasienter klarer seg fint med kun noen behandlinger hos en enkelt behandler og kan selv gjøre øvelser hjemme eller på treningstudio.

Tverrfaglig samarbeid vil bli brukt når man ser at pasienten trenger videre eller en annen form for behandling for å bli helt frisk.  Det blir også brukt ved kompliserte kasuser hvor tverrfaglighet blir nødvendig for å komme til bunns i problemet.

 

Håvard Tønnessen

Kiropraktor

Høvikklinikken / Kiropraktor i Bærum