fbpx

Fysisk aktivitet for ungdom er viktigere enn noen gang

Ønsker du å være aktiv når du blir eldre? Start i ung alder!

Fysisk aktivitet fører til en rekke veldokumenterte effekter, også blant unge. Ungdom som er fysisk aktive har større aerob kapasitet, lavere blodtrykk og høyere psykisk velvære (riddoch). En veldig viktig langtidseffekt av å være fysisk aktiv som ung, er at sannsynligheten for et aktivt liv som voksen øker. Det motsatte av et fysisk aktiv liv er det vi kaller stillesitting eller inaktiv atferd. Blant barn og unge i dag er dette spesielt tid de tilbringer foran PC, TV og lekser. Barn som er fysisk aktive bidrar til flere helsebringende fordeler. Det kan være vanskelig å ta igjen mange av disse fordelene senere i livet.

Timene barn legger ned i aktivitet kan ha en avgjørende effekt på helsen videre i livet. Det kan blant annet redusere risikoen for overvekt og fedme. Fysisk aktivitet vil også øke kondisjon med tanke på hjertet, sunn vekst av ben, leddbånd og sener, bedre koordinasjon og balanse. Mye tyder på at trening bidrar til å styrke selvbilde og økt tro på egen mestring og økt trivsel.

«Barn og unge har idag en mer stillesittende hverdag enn bare for et par tiår tilbake»

Det å sitte stille lenge om gangen vil etter hvert føre til nedsatt muskelstyrke, ukoordinerte og spente muskler. Dette kan medføre mange følgessymptomer som hodepine, svimmelhet og muskelsmerter. Fysisk aktivitet kan dermed bidra til å forhindre muskelspenninger som kan bli kroniske og føre til for eksempel nakkesmerter og hodepine.

Undersøkelser tyder på at barn og unge i dag har en mer stillesittende hverdag enn bare for et par tiår tilbake. Dette har antagelig vis en sammenheng med flere timer foran skjerm. (helsedirektoratet). I følge helsedirektoratet er 9-åringer i snitt 43% mer fysisk aktive enn 15- åringer. Altså synker aktivitetsnivået til unge med årene.

Anbefalinger fra helsedirektoratet om fysisk aktivitet for ungdom (13-17 år):

  • Ungdom bør være fysiske aktive minst 60 minutter hver dag. Aktiviteten bør være allsidig og variert, og av moderat eller høy intensitet
  • Minst tre ganger i uken bør aktiviteten være av høy intensitet
  • Fysisk aktivitet utover 60 minutter hver dag gir friskere og mer robuste ungdom
  • Tiden i ro bør begrenses og langvarig stillesitting bør brytes opp med aktive pauser

Disse anbefalingene gjelder også i stor grad barn under 13 år.

Barn utenfor organisert idrett er en utsatt målgruppe..

Mange barn faller utenfor organisert idrett. Derfor er det spesielt viktig å rette fokus over på disse barna. Det er viktig å prøve og motivere disse barna til å være mer fysisk aktive. Dette må gjøres ved at barn opplever mestringsfølelse, som gjør det mer motiverende og fortsette med.


Sandra Viksjø
Fysioterapeut / PT

Våre spesialister står klare til å hjelpe deg.

Ring oss på 67 53 20 51 eller benytt online timebestilling.