Ultralyd

Diagnostisk:

Ved en ultralydundersøkelse benyttes en probe til å sende og motta høyfrekvente lydbølger i vevet, og ved hjelp av signalene som returneres danner ultralydapparatet et bilde av strukturene som befinner seg under proben.

For mange av lidelsene i muskel- og skjelettapparatet er en grundig sykehistorie, en god klinisk undersøkelse og en ultralydundersøkelse tilstrekkelig for å stille diagnosen. I andre tilfeller er ultralyd en komplementerende undersøkelsesmodalitet til røntgen, CT og/eller MR. Fordelene med en ultralydundersøkelse er at den utføres direkte på klinikken og funnene sammenstilles da med den kliniske undersøkelsen som er gjort like i forkant. Ultralyd gir også mulighet for dynamisk undersøkelse, slik at man kan se hvordan de ulike strukturene beveges i forhold til hverandre. I motsetning til røntgen og CT medfører ikke ultralydundersøkelse stråling eller andre bivirkninger.

Diagnostisk ultralyd er godt egnet for å evaluere skader i muskulatur, sener, ligamenter og slimposer. Det kan også benyttes for å evaluere endringer i blodkar/nervestrukturer og ved inflammasjon i ledd ser man ofte hevelse rundt leddet under en ultralydundersøkelse. Lydbølgene som benyttes trenger ikke gjennom bein, og skader i beinvev og inne i ledd vurderes derfor bedre med andre typer billeddiagnostikk. Ved behov for ytterligere billeddiagnostikk kan flere av terapeutene ved Høvikklinikken bistå med henvisning til dette.

 

Ultralydveiledet intervensjon:

Når den affiserte strukturen er identifisert kan ultralyd benyttes som et verktøy for å sikre at behandlingen rettes direkte mot det skadde område, og vil således kunne øke behandlingseffekten.  Ultralyd kan brukes for å veilede intervensjoner som injeksjonsbehandling, trykkbølgebehandling og nålebehandling.

Bestill time

Våre spesialister står klare til å hjelpe deg.
Ring oss på 67532051.